Definire şi clasificare

Datele clasice de nutriţie acumulate în cursul secolului trecut au demonstrat că aportul de proteine, lipide , glucide, vitamine şi apă nu este suficient pentru creşterea şi dezvoltarea animalelor. Substanţele…

Necesarul de vitamine si Sursele de vitamine

O alimentaţie echilibrată asigură aportul optim al tuturor vitaminelor. în două situaţii însă cantitatea de vitamine care ajunge în organism este mai mică decît cea existentă în alimentele naturale. Prima…

Definire

Dacă animalele sînt hrănite cu o dietă artificială conţinînd cantităţi normale de proteine, lipide, glucide, minerale şi oligoelemente, după o perioadă de timp mai scurtă (la animalele tinere) şi mai^…

Lipidele alimentare şi patologia modernă

Nici un capitol de patologie nu a suscitat atîtea discuţii ca relaţia dintre aportul de lipide, concentraţia plasmatică a colesterolului şi boala ischemică coronariană. Subiectul a fost şi este încă…

Aportul de lipide în alimentaţie

Necesarul de lipide în alimentaţienu a putut fi stabilit încă cu precizie. în perioada de creştere, cînd necesarul caloric este mare, evident, procentul caloric adus de lipide trebuie să fie…

Lipidele, Structura chimică

Lipidele sînt definite prin proprietatea lor de a fi solubile în solvenţi organici (alcool, eter) şi insolubile în apă. Deşi eterogeni ca structură, compuşii lipidici au un conţinut energetic mare…

Glucidele alimentare şi patologia modernă

In lunga sa istorie, alimentaţia omului s-a bazat pe produsele naturale fie de origine animală, fie de origine vegetală. Se apreciază că principalele m utaţii care au survenit în alimentaţia…

Rolul glucidelor în organism

a) Rolul structural. Glucidele participă în numeroase structuri anatomice (membrane celulare, nucleol celular, ţesut conjunctiv şi de susţinere, ţesut nervos) sau compuşi macromoleculari cu funcţii biologice importante (anticorpi, gamaglobuline, substanţe…